Vad senaste forskningen säger om konstruktiv feedback

”Konstruktiv feedback är en nyckel till professionell och personlig utveckling”. Ett allmängiltigt påstående som få skulle komma på tanken att utmana. Det är dock något som görs med besked i en artikel i senaste Harvard Business Review. Artikeln problematiserar hela feedback-begreppet och hur det används i arbetslivet idag. Ett uppfriskande inspel i vår nutid som till […]