Från hypotes till paketering – så gjorde vi

För drygt ett halvår sedan startade vi Impact Arena, ett HR bolag som skulle hjälpa startups/scaleups att växa snabbt och hållbart. När vi drog igång i januari hade vi, baserat på våra tidigare erfarenheter, en tydlig hypotes om vilka utmaningar tillväxtbolag möter och hur vi skulle kunna stötta dem på bästa sätt. Utifrån detta hade […]