Varför du ska fatta fler beslut med hjälp av din intuition

Det är lagligt, men är det lämpligt? I början av min karriär arbetade jag på ett konsultföretag med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning. Jag arbetade själv internt med HR-frågor, men lärde mig mycket av mina kloka konsultkollegor. Ett mantra som ständigt återkom när vi pratade medielogik var frasen ”det är lagligt, men är det lämpligt?”. Bara […]