Andra sidan av robotiserings- och automatiseringsmyntet

I vår samtid där vi automatiserar och robotiserar allt fler arbetsuppgifter förändras också arbetslivet och de kompetenser som behövs för att skapa värde i organisationerna. Halveringstiden för kunskaper och specifika färdigheter blir kortare och kortare och learnability – förmågan att lära sig nya saker – har seglat upp som en av de mest affärskritiska kompetenserna […]