Marketplace Conference + Talent Management

Här sammanfattar jag två sessioner om talent management från Marketplace Conference i Berlin. Resten av konferensen hittar ni här. Hiring Masterclass Teamet är ofta avgörande för hur en startup lyckas, både i tidiga faser men kanske ännu mer när man växer snabbt. Därför priorierade jag två sessioner som hade detta som tema. Jenny Buch är […]