Utbildning – Traditionell HR eller göra skillnad på riktigt?

HR:s roll i en agil organisation – hur kan jag som HR-person skapa maximalt värde i en agil organisation? I en modern (och agil) organisation är lärandet och anpassningsförmågan central. Vad kan, bör och vill HR bidra med i en ständigt föränderlig organisation? Agilt är i grunden ett tankesätt om hur organisationer bör förhålla sig […]