Hur kan vi konkretisera värdet av rätt insatser inom People & Culture?

Vi inom Impact Arena diskuterar ofta värdet av People & Culture utifrån två perspektiv; Hur kan vi se till att arbeta med rätt saker som levererar maximalt med värde till de företag/organisationer som vi verkar i? Hur kan vi visualisera/konkretisera värdet av rätt insatser inom People & Culture för att se till att vi får […]