Ledarskap enligt reverse engineering

Reverse engineering innebär, enkelt förklarat, att montera ner en sak som fungerar bra för att ta reda på hur den är sammansatt. När det kommer till människor kan vi inte montera isär dem, men vi kan ändå använda metoden.

Om du har en briljant medarbetare som är ansvarstagande, kreativ och effektiv vill du kanske återskapa den. För att göra det behöver vi titta på hur den personen kan vara så bra. 

Jag tror att vi skulle kunna se att dessa briljanta människor känner sig trygga, kompetenta och upplever frihet och rättvisa.

Så hur ska vi då få alla att känna sig så? 

Hur “skapar” vi dessa briljanta medarbetare?

Det är viktigt att leda medvetet. Dvs reflektera kring hur du leder dina medarbetare (och dig själv) på bästa sätt för att du och dina medarbetare ska må så bra som möjligt och då också prestera så bra som möjligt. 

Här kommer tre exempel på beteenden vi gärna ser hos våra team och medarbetare, och mina tankar om vilken approach som sannolikt hjälper medarbetarna i rätt riktning:

  1. Kreativa Då behöver vi ge dem frihet och trygghet. Visa att det är ok att göra fel och testa olika saker. Motsatsen är ju att kontrollera och detaljstyra, vilket ofta leder till det direkt motsatta. 
  2. Självgående Lyssna då på deras problem, men ta inte över och “lös” problemen åt dem. Det är mer långsiktigt att hjälpa dem komma vidare i problemlösningen med hjälp av kraftfulla frågor (ex. Hur skulle det se ut om problemet var löst? Vilka lösningar har du ännu inte testat?). 
  3. Ansvarstagande Låt dem få ansvar (inom områden de gillar) och sen springa med bollen på sitt sätt. Låt dem göra misstag och lära sig av dem. Att beskriva hur någon ska ta sig an en uppgift leder ofta till att personen dels tycker det är tråkigt och dels att den försöker göra på ditt sätt vilket bara blir en blek kopia. 

Vi har ju antagligen anställt dem för deras kompetens på området, så även om du inte hade gjort precis si eller så, bit dig i tungan och låt hen göra på sitt sätt.

Ledarbeteenden – ledarskapsprinciper

En sätt är att tillsammans prata om vilka beteenden vi vill att våra medarbetare ska uppvisa och därefter reflektera kring vilka beteenden vi som ledare ska ha för att möjliggöra det. 

Även strukturerna runt omkring påverkar genom att underlätta eller försvåra för de beteendena att “uppstå”. Om vi t ex lägger många avrapporteringsmöten på morgonen då hjärnan är som piggast (Hjärnan på jobbet, David Rock), kommer våra kreativa hjärnor vara förbrukade när vi går in i projekt där det krävs problemlösning.

Om vi ledare i en organisation samlas och pratar om det här kan vi komma fram till vilka ledarskapsprinciper vi tror på. Då kan vi lättare påminna varandra och stötta varandra i att skapa rätt strukturer och rätt förutsättningar att leda respektive medarbetare på ett sätt som gör att de blir sina bästa jag på jobbet.