Gå inte på samma nitar som många andra i snabbväxande bolag

När du får chansen att skapa någonting riktigt bra från början, ta den! Det är just det som du har möjlighet till nu när du som VD och grundare är i starten av att bygga ett bolag, en organisation som kan flytta berg och nå stjärnorna.

Vi människor är väldigt komplexa, men också ibland ganska förutsägbara. Vi har vissa grundläggande behov som vi behöver få tillgodosedda. Ett av dem är att passa in i den miljö, eller den grupp som vi tycker att vi tillhör eller i de sammanhang vi just nu hänger i. Det betyder i klarspråk att om vi jobbar med miljön i organisationen kommer vi att anpassa våra beteenden mer för att passa in i det som råder. Alltså i den kultur som faktiskt finns (inte den vi skrivit på hemsidan, i ett dokument eller på en tavla i entrén).

Vi pratar ofta om drivkrafter, personlighet och värderingar, dessa värden är ganska statiska och svåra att förändra hos oss människor. Självklart ska vi titta på dessa och matcha dem mot företagets, men i denna artikel skulle jag vilja att vi ägnar en liten stund åt hur vi kan påverka beteenden.

Om vi kan göra det lätt för oss i organisationen att bete oss på ett visst sätt kommer sannolikheten att öka att vi gör just det. Därför behöver strukturer och miljö spegla det vi vill åt i beteenden. Exempelvis om vi vill att alla ska samarbeta och jobba i team, men så väljer vi att bygga in system för individuella prestationer då talar dessa två emot varandra. Jag blir belönad för det jag gör som individ, men vi säger att det är viktigast att jobba i team. Låt mig ta ytterligare ett exempel, vi säger att medarbetarna ska få ha frihet i sina arbeten, använda sin kompetens för att de vet bäst vad behöver göras i deras roll men så går vi sen som ledare in och kräver detaljerade rapporter och detaljstyr. Det skapar motsägelser och vi kommer göra det som faktiskt premieras, vilket i dessa fall ofta är att skicka in den detaljerade rapporten och anpassa mitt jobb efter att göra den rätt efter mallen och i rätt tid för att inte få skit i efterhand eller i förlängningen kanske sparken. Trots att jag i dessa fall kanske lägger massor med tid på saker där jag inte alls nyttjar min kompetens eller prioriterar det som faktiskt skulle skapa värde för bolaget. Jag tillfredsställer bara någon annans kontrollbehov.

Säger jag nu att vi inte ska följa upp saker, att vi inte behöver en riktning? Nej absolut inte. Det jag säger är att det finns andra sätt att göra det på, utan att dränera organisationens energi och gå miste om kompetens. För det har vi egentligen inte alls råd med att göra!

Det finns stunder i ett bolag resa där det är lätt att hamna i dessa fällor. Ofta händer det när ditt bolag börjar att växa väldigt snabbt och/eller när bolaget börjar bli så pass stort att du inte längre greppar allas roller, arbetsuppgifter och vilken väg som är den bästa att ta i varje given situation. Eller när investerarna börjar ställa krav och du vill hitta snabba lösningar.

Några tips för att starta eller fortsätta ert arbete med att skapa mer hållbara organisationer:

  1. Definiera vilka beteenden ni vill se och prata om hur de kan se ut i vardagen. Vill ni ha självgående medarbetare? Vad är det? Vad gör man då? Hur ser det ut i vardagen? i faktiska beteenden.
  2. Fundera och diskutera sedan vad som hjälper och stjälper dessa beteenden. Ta gärna hjälp av experter här som kan utmana er i era tankar. Vi går så lätt in i gamla vanor och mönster för det känns tryggt, det ger oss en känsla av kontroll men vi kan missa det som skapar värde.
  3. Bygg strukturer och belöningssystem som stöttar det ni kommer fram till i punkt 1 och 2.
  4. Vänligen se med fröjd och glädje på ditt bolag när det växer och frodas 😊

Investerar ni tidigt i dessa frågor sparar det er tid, pengar och energi både i närtid och i framtid. Både för dig själv och för alla dina medarbetare, deras partners, barn, ni minskar mänskligt lidande, ja ni skapar en bättre värld helt enkelt och bygger ett grymt bolag samtidigt!