HR-frågor i Coronatider

I det här nyhetsbreven försöker vi sammanfatta dels vad som gäller kring de nya reglerna som införts till följd av Corona och dels ge en del tips och råd till dig som arbetsgivare.

Att Corona-viruset påverkar oss alla på något sätt har vi nog alla förstått nu. Det är viktigt att ta oro från våra medarbetare på allvar och ta upp frågan i olika sammanhang med regelbundenhet så att alla får uttrycka sina tankar och känslor.

För att dra vårt strå till stacken erbjuder vi under april en gratis HR-hotline för att svara på frågor relaterade till corona (arbetsrätt, krishantering ledarskap etc.) för företag upp till 50 medarbetare som inte har HR-stöd idag.

Kontakta Emmy Karnerud (0793 00 77 07) eller 
Elin Hartelius (0793-14 02 00) så hjälper de er så gott de kan/hinner.