När “begripligheten”​ haltar, stärk hanterbarheten och meningsfullheten!

KASAM-modellen, bland annat beskriven HÄR, summerar på ett enkelt sätt vad vi människor behöver för att må bra och kunna prestera. Det handlar i korthet om tre faktorer: Begriplighet, Hanterbarhet och Känslan av Meningsfullhet. I en tid där ”begripligheten – förmågan att förstå vår omvärld och vår situation” haltar rejält, behöver vi inom företag och organisationer agera kraftfullt för att motverka stress och minskad produktivitet. Vi gör det genom att dels stärka de två övriga faktorerna – hanterbarheten och meningsfullheten, men också genom att öka begripligheten i det lilla. Nedan är några idéer på hur du kan göra detta.

Boosta hanterbarheten

Se till att medarbetarna har så bra verktyg som möjligt för att hantera den nya verkligheten. Exempelvis:

  • Se till att alla som arbetar hemma har så bra förutsättningar som möjligt – generell tillgång till bra kommunikationsverktyg etc. men också individuella lösningar beroende på livssituation/roll.
  • Tydliggör löpande nya ansvar, tillfälliga roller i organisationen som dyker upp i och med corona-hanteringen.
  • Skapa en tydlig struktur för hemmaarbetande kollegor som ramar in arbetsdagen, exempelvis uppstartsmöte på morgonen, avstämningsmöte på eftermiddagen och varför inte en daglig gemensam virtuell eftermiddagsfika?
  • Ha regelbundna diskussioner runt förväntningar. Innehållet i många roller påverkas helt eller delvis och ju mer uttalade de nya förväntningarna är desto bättre.
  • Prata om vikten av och uppmuntra till daglig rörelse – promenader, cykling, löpning. När vi kör hemmakontor blir det ännu viktigare för att orka hålla fokus en hel arbetsdag. Påminn också om vikten av regelbundna korta pauser när vi inte sitter vid de mest ergonomiska arbetsplatserna hemma vid köksbordet.
  • Rusta ledarna för att de ska få optimala förutsättningar att klara sina justerade uppdrag (som kräver mer kommunikation, ökat medarbetarstöd o.s.v.). HÄR och HÄR är två exempel på bra läsning för alla ledare.

Stärk känslan av meningsfullhet

Det har sällan varit viktigare än nu att stärka samhörigheten medarbetare emellan, få alla att känna att man arbetar åt samma håll och att medarbetarna upplever att det de gör är meningsfullt – både för egen skull och bidraget till företaget. Exempel på hur du kan stärka känslan av meningsfullhet är:

  • Ha fler möten än vanligt då hela företaget samlas (virtuellt) och pratar om vart ni är på väg och hur ni vill göra skillnad i världen – där corona är en bump on the road. Var så transparent som möjligt med ekonomiskt läge etc. men inge hopp/kämparglöd och en känsla av att ”det här fixar vi tillsammans!”. 
  • Ha täta dialoger mellan medarbetare och chef där ni löpande stämmer av att medarbetaren har meningsfulla arbetsuppgifter att göra. Hellre än att medarbetaren arbetar med uppgifter som inte bidrar med så mycket värde (för att känna att den gör något) vill vi ju ta tillfället i akt att exempelvis kompetensutveckla och kompetensdela.
  • Dela löpande historier om hur enskilda medarbetare eller team tar sig an den nya vardagen på bra sätt, d.v.s. hur er kultur manifesteras i dagens utmanande läge. HÄR är ett exempel på lästips.
  • Diskutera hur ni som företag kan bidra till samhälle/näringsliv för att rida ut corona-krisen. Det kan tyckas vara fel fokus om ni själva kämpar för överlevnad, men det om något stärker känslan av meningsfullhet och engagemang i företaget.

Öka begripligheten i det lilla

Ingen vet hur morgondagen ser ut, men mitt i allt kaos kan vi skapa strukturer och rutiner som ökar begripligheten. D.v.s. att jag som medarbetare vet när, hur och var information kommuniceras. Jag vet vem jag vänder mig till i olika frågor. Jag får snabb information om uppdaterade företagsriktlinjer när nya direktiv kommer från regeringen, Folkhälsomyndigheten eller andra aktörer. Om uppsägningar eller permitteringar sker får jag snabb och ärlig information och också förklaring till hur företaget tänker och varför olika insatser görs. Ju mer begriplighet – och således förutsägbarhet – som vi kan skapa i den globala ovissheten, desto bättre.