Reflektioner efter Connect2Capital 2019

Tack Connect2Capital för två riktigt givande dagar. Förutom massor av inspiration och trevliga möten, tar jag med mig många nya lärdomar och insikter. Nedan är några av mina tankar:

  • “If you want to fast, go alone. If you want to go far, go together”. I en värld där vi hela tiden behöver ompröva våra affärsmodeller och där vi inte själva kan utforska alla potentiella nya vägar, är samarbete och partnerskap nycklar för att lyckas. Detta är tight sammankopplat med den ”subscription economy” som syns i alltfler branscher. Ägande i vår tid förknippas i allt högre grad med trögrörlighet och onödiga risker. Det är spännande att se hur stora etablerade bolag och nystartade bolag samverkar och drar nytta av varandra för att tillsammans lägga coola pussel.
  • En av de största utmaningarna som företag har idag är ”perform and transform at the same time”. Hur innoverar vi, utvecklas och löpande transformeras utan att tappa fart i den dagliga verksamheten? En komplex fråga med många svar.
  • Scale-ups behöver ofta hålla hög fart över lång tid, något som kan vara en utmaning både på individuell och organisatorisk nivå. En viktig nyckel för att lyckas med detta är att växeldra, att låta olika individer och team turas om att ligga längst fram och bryta is. En annan aspekt är att löpande diskutera om man har rätt person på rätt plats och möblera om internt. Ett vanligt hinder för tillväxt är grundare eller tidigt anställda som inte vill lämna de roller som de inte längre är lämpade för.
  • Som entreprenör/bolagsbyggare får du aldrig den där härligt klara sikten framåt och ser allt som ligger framför dig/alla möjligheter/hinder som finns, utan det klarar successivt under resans gång. Jag gillar liknelsen vid en uppgående expanderande spiral där du (förhoppningsvis) hela tiden rör dig uppåt i bredare cirklar (större impact/business). Vid varje givet tillfälle ser du ett par steg “upp”, men inte mer. Vi tenderar också att ta stegen nedanför för givet. Genom att vara medveten om din egen och ditt företags förflyttning kan du både lära dig mer av dina erfarenheter och känna större lugn mitt i en skenande tillväxtresa.
  • Det är givetvis viktigt för investerare att få detaljerad insyn i produkt, marknad, konkurrens, prissättning o.s.v. men borde inte grundarens förmåga att bygga en grym kultur och en skalbar organisation vara lika viktigt? Om jag var investerare skulle jag vara mycket intresserad av hur grundarna ser på sina roller som interna ledare, hur de tänker optimera sin organisationsstruktur och interna processer för att lyckas med sin vision och hur de ser att de ska skapa den där grymma kulturen som de pratar om.
  • Jag ser stora likheter mellan medarbetare (investerar tid och engagemang i bolaget) och investerare (investerar kapital och engagemang i bolaget). I båda fallen handlar det om att bygga långsiktiga relationer, vara transparent och ärlig och att omge sig med personer som delar samma grundvärderingar och perspektiv. Devisen “value fit and culture add” är en förutsättning för lyckade samarbeten med både medarbetare och investerare. Kanske kan vi plocka godbitar från employer branding och rekrytering för att använda i investeringssammanhang och vice versa?
  • Näringslivet, och inte minst entreprenörsvärlden, är full av tyckare. På gott och ont. Det viktigt att lyssna och ta emot feedback från kunder, branschfolk, rådgivare och investerare. Problemet är att åsikterna ofta går vitt isär och det är lätt att gå vilse om man ska lyssna på alla. Innan man ger sig ut och frågar omvärlden om råd bör man stå så stadigt man kan och ha en tydlig strategi för vem man vill ha råd från och varför.
  • Även alla vi som inte söker kapital borde träna lika hårt på våra ”pitchar” som de startups som söker investerare. Att förklara vad man gör och varför, på vilket sätt man adderar värde, hur man skiljer sig mot andra och vart man är på väg – på tre minuter, det är sannerligen inte lätt, men så viktigt.